NGÀY HỘI TƯ VẤN TUYỂN SINH - HƯỚNG NGHIỆP

VIDEO NỔI BẬT

CHƯƠNG TRÌNH NGÀY HỘI TƯ VẤN TUYỂN SINH – HƯỚNG NGHIỆP

Toàn bộ thông tin chi tiết về chương trình ngày hội, bạn vui lòng download để tìm hiểu

SƠ ĐỒ GIAN HÀNG NGÀY HỘI

Toàn bộ thông tin chi tiết về chương trình ngày hội, bạn vui lòng download để tìm hiểu

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

HƯỚNG ĐI TỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN